Sisekoolitused

Oleme abiks Teie sisekoolituse planeerimisel ja läbiviimisel!

 

Sisekoolituse planeerimisel lähtume asutuse vajadustest ja soovidest. Koolituse ettevalmistamisel pöörame tähelepanu just nendele teemadele, mis on asutuses sel hetkel kõige olulisemad. Sisekoolituse eeliseks on see, et koolitust saab korraldada Teile sobival ajal ja kohas. Teie ruumides ning grupi olemasolul on koolituse hind soodsam. 

 

Meie sisekoolituste teemad on:

 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps (Angela Jakobson)
 • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod (Angela Jakobson)
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine (Valli Vilu)
 • Loov- ja rollimängud koolieelses eas (Tiina Pern)
 • Väikelapse kõne arengu toetamine (Valli Vilu)
 • Kunstitegevused koolieelses eas (Tiina Kaljumäe)
 • Lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine koolieelses eas (Valli Vilu)
 • Väikelapse kõne areng (Valli Vilu, Ene Paadimeister, Tiina Kaljumäe)
 • Liikumisõpetus koolieelses eas (Urme Ernits)
 • Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad (Margus Veem)
 • Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine (Ly Laane)
 • Reklaamide tõlgendamine ja väärtushinnangute kujunemise toetamine (Inna Yakhnitskyy)
 • Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega (Janika Pael)
 • Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus (Kadri Paal ja Maire Koppel)
 • Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega (Helle Känd ja Kaili Ploom-Zilmer)
 • Esmaabiandjate väljaõppekursus (Tatjana Jušinski, Andra Neumann) 
 • Esmaabiandjate täiendusõppekursus (Tatjana Jušinski, Andra Neumann) 

 

 

Lisaks oleme valmis tegema pakkumise Teile sobival teemal ja mahus. Küsige kindlasti personaalset pakkumist!

 

Info: tel 5081 737, e-mail info@luwi.ee