Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Veebikoolitus! Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega

Toimumise aeg

04.05.21 - 13.08.21

Maksumus

845 eur + km

Asukoht

Veebikeskkond Zoom/Tartu

Tundide arv

104 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad hooldustöötajana hoolekande- või tervishoiuasutuses või on varasemalt töötanud hooldustöötajana vähemalt 4 kuud. 

 

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette hooldaja, kes toetaks ja abistaks abivajavat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisele.

 

Koolituse läbinu on saanud vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele nõuetekohase ettevalmistuse, et osutada vahetul hooldustöötaja teenust. Lisaks on võimalik minna taotlema hooldustöötaja, tase 3 kutset.

 

Koolitus on kokku 104 akadeemilist tundi, millest 82 tundi auditoorset õpet toimub veebis, 10 tundi praktilist õpet (8 tundi esmaabi praktikum ja 6 tundi ergonoomika ja hooldusabivahendid) Tartus koolituskeskuses  ja 8 tundi iseseisvat tööd (eneseanalüüsi vormistamine praktilise töökogemuse kohta).

 

 

Koolitust viiakse läbi veebikeskkonnas Zoom. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvli ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

 

 

 

 

"Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega" õppekava

 

 

Sihtgrupp

 

Koolitus on mõeldud osalejale, kes töötab hooldustöötajana hoolekande- või tervishoiuasutuses või on varasemalt töötanud hooldustöötajana vähemalt 4 kuud. 

 

 

Õppesisu

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 

1. Hoolduse alused, sotisaal- ja tervishoiuteenuste korraldamine (4h) 

2. Hügieeni- ja ilutoimingute ning seksuaalkäitumise juhendamine (4h) 

3. Anatoomia, füsioloogia, patoloogia (6h) 

4. Töö erivajadustega inimestega (4h) 

5. Ergonoomika ja hooldusabivahendid (6h) 

6. Gerontoloogia ja eakate hooldus (4h) 

7. Arengupsühholoogia, inimese elukulg (4h) 

8. Suhtlemine (sh dementsussündroomiga inimesega), klienditeenindus (6h) 

9. Hooldustöötaja kutse-eetika ja kutse taotlemine (2h) 

10. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta (4h) 

11. Hooldus erinevate haiguste korral (12h) 

12. Majapidamistööde korraldamine (4h) 

13. Ravimiõpetuse alused, surija hooldus (4h) 

14. Aktiviseerivad tegevused (4h) 

15. Toitumisõpetuse alused (4h) 

16. Toiduhügieen (6h)

17. Töötervishoid (2h)

17. Esmaabi (16h)

18. Iseseisev töö (eneseanalüüsi koostamine) (8h) 

 

Teemasid on võimalik läbida ka eraldi.

 

 

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:

 

1) abistab abivajajat elamistoimingute korraldamisel, lähtudes abivajaja seisundist, erivajadusest, taustast ja harjumustest;
2) viib läbi hooldusega seotud toiminguid, säästes siinjuures ennast ja keskkonda;
3) järgib kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
4) hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
5) annab vajadusel esmast abi;
6) järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.

 

Muu info

 

Koolituse läbimise järel on võimalik töökogemust omaval hooldustöötajal minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutse taotlemine pole kohustuslik.

 

Hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemise eeltingimused kohta saab täpsemalt lugeda SIIN

 

Iseseisva tööna (8 tundi) vormistab koolitatav eneseanalüüsi praktilise töökogemuse kohta ja kaitseb selle koolituse viimasel päeval.

 

Koolituse nõuetekohasele läbinutele väljastatakse koolituse lõputunnistus koos esmaabiandja väljaõppega.
 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Loe ka programmist "Tööta ja õpi" SIIN

toota ja opi

Kellaaeg: 10.00-17.00

Asukoht: Veebis ja Kastani 39, Tartu 

Kestus: 82 tundi auditoorsed tööd veebis, 14 tundi praktilist tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Helle Känd, Ene Mattus, Tatjana Jušinski

Hind: 845 € + km

 

Koolitajad

  

Helle Känd omab kõrgharidus: lastearst Tartu Ülikool (Tartu Riiklik Ülikool) 1984, perearst Tartu Ülikool 1992.

 

Ene Mattus on lõpetanud Tartu Kõrgema Meditsiinikooli üld- ja erakorralise meditsiini õenduse eriala ja omab pikaajalist töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas. Lisaks on ta olnud eestvedaja projektijuhina maakondliku vigastuste ennetamise projektis rohkem kui 10 aastat ning pea sama palju töötanud ka Põlvamaa terviseedenduse koordinaatorina. Terviseedendaja IV kutsekvalifikatsioon.

 

Tatjana Jušinski on lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).

 

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)