Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

VEEBISEMINAR

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Väikelapse (0-6 aastat) esmaabi koolitus

Toimumise aeg

28.06.21 - 30.06.21

Maksumus

59 EUR + KM

Asukoht

Veebikeskkond Zoom

Tundide arv

6 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolituse eesmärk on põhiteadmiste andmine väikelapse elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

 

Koolitus vastab Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määruse nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses" § 3 esmaabi andja täienduskoolituse nõuetele.

 

 Väikelapse (0-6 aastat) esmaabi koolitus“ õppekava

 

 

Sihgrupp

 

Lapsevanemad, tugispetsialistid, lapsehoidjad, õpetajad ning teised lastega töötavad spetsialistid

 

Koolituse sisu

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  • esmaabi olemus, esmaabi andja õigused ja kohustused; 
  • lapse anatoomilised ning füsioloogilised eripärad; 
  • tüüpilisemad lastega juhtuvad õnnetused ja terviseprobleemid;
  • seisundi hindamine;
  • lisaabi kutsumise vajaduse määratlemine ja abi kutsumine (112); 
  • potentsiaalselt eluohtlikud tervislikud seisundid ja nende puhune tegutsemine: krambid, lämbumine, äge allergiline reaktsioon, mürgistused, trauma; 
  • palavikuga kulgevad haigused, nende käsitlus ning erakorralise abi vajaduse määratlemine. 

 

Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:
1) hindab kannatanu elutähtasid funktsioone, arvestades lapseea eripärasid (teadvus, hingamine, vereringe); 

2) tunneb ära ohtlikud seisundid ja rakendab elupäästvaid võtteid;

3) hindab lisaabi vajadust, sealhulgas teab häirekeskusega suhtlemise põhiprintsiipe.


Muu info

 

Koolitus toimub kokku kolmel õppepäeval (28.06., 29.06., 30.06.) veebikeskkonnas Zoom, mis eeldab arvuti olemasolu ja internetiühendust. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tõend.


 

Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Kellaaeg: 13.30-15.00

Asukoht:  Veebikeskkond Zoom

Kestus: 6 tundi auditoorset tööd 

Koolitaja: Karin Kaigas

Hind: 59 € + km 

 

Koolitaja

Karin Kaigas on omandanud terviseteaduste magistrikraadi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, on Tartu Kiirabi kvaliteedikontrolli spetsialist ja registreeritud õde. Esmaabi koolitajana on tegutsenud alates 2015. aastast, muuhulgas on olnud 2017-2020 SA Tartu Kiirabi koolituskeskuse esmaabi õppekoordinaator. Karin nimetab ennast esmaabi entusiastiks, sest peab oskust ohtu tunnetada, abivajadust ära tunda ning julgust ja oskust abi osutada eluliselt tähtsaks. Laste esmaabi on mõneti spetsiifiline lapse füsioloogilise ja anatoomilise eripära tõttu. Olles kahe lapse ema, on selle spetsiifika edasi andmine Karini jaoks erilise tähtsusega.

 

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)