Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
VEEBISEMINAR
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

Toimumise aeg

15.04.21 - 30.07.21

Maksumus

1530 + km

Asukoht

Tartu

Tundide arv

268 akadeemilist tundi

Kirjeldus

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

 

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega õppekava

 

Sihtgrupp

 

Inimesed, kes soovivad hakata tugiisikuna tööle sõltuvushäirega isiku, abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse, toimetulekuraskustes isiku, väärkoheldud isiku või toimetulekuraskustes perega.

 

Koolituse sisu:  

 

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused, kutse eetika
 • Kutse taotlemine
 • Esmaabiandja väljaõpe
 • Psühholoogia ja enesehoid
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Konfliktide lahendamine
 • Tegevusvõime analüüs
 • Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujundamine. Abivahendid
 • Kliendi võimestamine
 • Kliendi igapäevaelu toimingud
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
 • Asjaajamise korraldamine (sh kommunikatsioonivahendite kasutamine)
 • Võrgustikutöö
 • Sotsiaalseadusandlus
 • Töö väärkoheldud isikuga
 • Töö abivajadusega lapsega
 • Lapse seksuaalkäitumise kujundamine
 • Käitumise eripärad toimetulekuraskustes isiku ja perega
 • Taasühiskonnastamine
 • Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine asjaajamisel
 • Töö sõltuvushäirega isikuga
 • Praktika

Koolituse läbinu:

1)     mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisilähtekohti;

2)     arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;

3)     toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;

4)     juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;

5)     toetab klienti võimetekohasel panustamisl ühiskonda, sh asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku loomisel;

6)     toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut.

/) osutab vajadusel esmaabi.

Muu info 

Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse koolituse lõpus tunnistus.

 

Koolitus toimub tööpäevadel  2 kuni kolm korda nädalas.

 

Koolitust korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting (www.reiting.ee)

 

Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

toota ja opi

 

Kellaaeg: 9.30-14.30 või 9.30-16.30

Asukoht: Kastani 39 ja/või Sõpruse pst 2, Tartu

Kestus: 268 akadeemilist tundi, millest 252 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 16 tundi iseseisvat tööd

Koolitajad: Triinu Pajuri, Helle Känd, Aila Rajasalu, Merle Liivak, Reet Hindus  jt
Hind: 1518 + KM

 

 

Koolitajad

 

 

Aila Rajasalu on rahvusvahelisele standardile (ANSE) vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega valdkonnaülene supervisor  ja coach. Omab kõrgeimat kutset perelepitajana ja aastakümnete pikkust kogemust läbirääkimiste pidamisel ja vanemate vaheliste vaidluste vahendamisel.

 

Õppinud eripedagoogikat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning meditsiini. Täiendanud end pidevalt nõustamis-ja teraapiaalaselt. Koolitanud ja superviseerinud üksikisikuid, meeskondi ja organisatsioone. Omab mitmete organisatsioonide, meeskondade ja projektide loomise, käivitamise ja juhtimise kogemust. Hetkel tegev nõustaja, koolitaja, superviisori, coachi ja perelepitajana.  MTÜ Peretarkuse keskus asutaja ja juhatuse liige, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja MTÜ Lepituse Instituudi asutaja ja juhatuse liige. On töötanud kohalikus omavalitsuses lastekaitse spetsialistina, intellektipuudega laste koolis kasvatajana, kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolis eripedagoogi ja õpetajana, käivitanud erihoolekandeasutust psüühilise erivajadusega inimestele kodu juhi ja vanemtegevusjuhendajana.

 

 

Triinu Pajuri lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala 2003. aastal. Enne seda õppis ja töötas Soomes, Ravipedagoogilises Seminaris ja elas aasta erivajadustega lastele mõeldud kogukonnas Sylvia Koti. Eestisse tagasi tulles oli ta üheks Tallinna erivajadustega lastele mõeldud Mari Kooli asutajaks, kus töötas 3 aastat klassiõpetajana. Tartu Maarja koolis töötas erivajadustega lastega kasvataja-, õpetaja- ja abiõpetajana 7 aastat ja kuulus Maarja Küla sihtasutuse nõukogusse. Seejärel töötas täiskasvanud erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja - eripedagoogina 6 aastat Tartu Maarja Tugikeskuses. Tugikeskuses töötades oli ka kvaliteedijuht asutusele EQUASS kvaliteedimärgi taotlemisel. 3 aastat on ta töötanud parandusõppe õpetajana Tartu Waldorfgümnaasiumis. Lisaks on Triinu Moreno Keskuses õppinud kovisiooni meetodeid. Oma töökogemustest erivajadustega inimestega on ta kirjutanud raamatu Eriline maailm (2018). Viimased kolm aastat on ta koolitanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajaid teemal Aktiviseerivad ja teraapilised tegevused ja Koolituskeskuses Luwi tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid.

 

 

Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu  Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

 

 

Reet Hindus omab kõrgharidust sotsiaaltöös, ta on aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides inimesi ja meeskondi – Viljandi Maavalitsuses sotsiaalosakona juhatajana, Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana, kuid juba 8 aastat tegutseb SA Viljandi Haigla Sõltuvushaigete Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses nõustajana ja OÜ Personalidisain konsultandi ja koolitajana.

 Tema koolitusvaldkonnaks on motiveerimisoskused, eneseregulatsioon ning sõltuvuskäitumisega seonduv. Reeta inspireerib see, kui saab aidata inimestel oma elus muutusi teha ning ennast oma igapäevaelus õnnelikuma ja rahulolevamana tunda. Ta on EMITA ( Eesti Motiveeriva Intervjeerimise Treenerite Assotsiatsiooni) liige.

Registreeru koolitusele

Arvega ettevõttele
Arvega eraisikule
Töötukassa
Registreeru
Palun täitke kõik nõutud väljad
Email ei ole korrektne

Hea, registreeruja!

Täname, et registreerusite koolituskeskus Luwi koolitusele!
Võtame Teiega ühendust ning anname koolituse kohta täpsemat infot hiljemalt nädal enne koolituse algust.

 

Küsi lisa e-posti aadressilt info@luwi.ee või helista
+372 5081 737 (Tartu koolitused) või +372 5183 502 (Tallinna koolitused)

 

Kohtumiseni koolitusel ning rõõmu uutest teadmistest!

Luwi meeskond

Vabandame, koolitus on täis!

Lisainfot saate info@luwi.ee või tel 5081 737 (Tartu esindus); 5183 502 (Tallinna esindus)