Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA
TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Uus! Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

20.11.19 - 20.11.19

Tallinn

90 EUR + KM

Interaktiivne koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

Loe lähemalt

Praktiline koolitus: Liikumisõpetus koolieelses eas

25.11.19 - 25.11.19

Tartu

72 eur +km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

26.11.19 - 26.11.19

Tartu

135 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Jõulu-eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

29.11.19 - 29.11.19

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

JÕULU-ERI! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

02.12.19 - 02.12.19

Tartu

72 EUR +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.03.20 - 09.03.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

09.03.20 - 09.03.20

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

16.03.20 - 16.03.20

Tallinn

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

18.03.20 - 18.03.20

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

25.03.20 - 25.03.20

Tallinn

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

KEVADE-ERI: Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

31.03.20 - 31.03.20

Tartu

72 EUR +KM

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

03.04.20 - 03.04.20

Tallinn

90 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

16.04.20 - 16.04.20

Tartu

135 eur + KM

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

24.04.20 - 24.04.20

Tartu

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire/sotsiaalse kommunikatsiooni häire.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.04.20 - 29.04.20

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

30.04.20 - 30.04.20

Tallinn

72 EUR +KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

04.05.20 - 04.05.20

Tartu

72 EUR + KM

Väliskeskkonnas õppimine on võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina.

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

06.05.20 - 06.05.20

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

02.12.19 - 20.03.20

Tallinn

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja tase 5 koolitus koos esmaabi- ja toiduhügieeni väljaõppega

14.01.20 - 17.04.20

Tartu

1650 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 5 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.11.19 - 31.01.20

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Ergonoomika hooldustöös

22.11.19 - 22.11.19

Tallinn

110 EUR + km

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

03.01.20 - 03.01.20

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

13.01.20 - 24.04.20

Tallinn

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

21.01.20 - 23.04.20

Tartu

1778 EUR + km

Koolitusele ootame keskharidusega inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata tööle psüühilise erivajadusega inimestega

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

05.02.20 - 05.02.20

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

19.02.20 - 12.05.20

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

16.03.20 - 17.04.20

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

TUGIISIK, KOGEMUSNÕUSTAJA

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

03.12.19 - 21.02.20

Tartu

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

06.01.20 - 31.03.20

Tallinn

1175 eur + km

Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

UUS! Kogemusnõustaja koolitus

20.01.20 - 27.03.20

Tallinn

995 EUR + km

Valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist tuge.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega

11.02.20 - 30.04.20

Tartu

1175 EUR + KM

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt
Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

27.11.19 - 28.11.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

27.11.19 - 27.11.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

03.12.19 - 04.12.19

Tartu

75 EUR+ KM

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

04.12.19 - 04.12.19

Tartu

48 EUR+ km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

18.12.19 - 18.12.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

18.12.19 - 19.12.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

18.12.19 - 19.12.19

Hellenurme

45 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem