Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

27.05.19 - 27.05.19

Tallinn

72 EUR + KM

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

30.05.19 - 30.05.19

Tallinn

90 EUR + KM

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

02.08.19 - 02.08.19

Tartu

130 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse käitumisteraapia põhimõtteid.

Loe lähemalt

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

17.09.19 - 17.09.19

Tartu

90 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

18.09.19 - 18.09.19

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Lapse viha: turvaline toimetulek

25.09.19 - 25.09.19

Tallinn

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

07.10.19 - 07.10.19

Tallinn

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

14.10.19 - 14.10.19

Tartu

72 EUR + km

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska..

Loe lähemalt

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

05.11.19 - 05.11.19

Tartu

135 EUR + KM

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

06.11.19 - 06.11.19

Tallinn

135 EUR + km

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt

Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused

26.11.19 - 26.11.19

Tartu

135 EUR + km

Koolitusel käsitletakse lapse ja noorukite toetamise, abistamise võimalusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi väljaõppega

11.06.19 - 20.09.19

Tartu

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi väljaõppega

17.06.19 - 27.09.19

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

20.05.19 - 30.08.19

Tartu

1175 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

20.05.19 - 20.05.19

Tallinn

72 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

27.05.19 - 20.09.19

Tallinn

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

03.06.19 - 13.09.19

Tallinn

1175 eur + km

Koolitus annab põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna.

Loe lähemalt

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

12.06.19 - 07.08.19

Tallinn

850 EUR + KM

Koolitus on hooldajatele, kes on töö käigus omandatud praktilised kutsealased oskused ja soovivad minna taotlema kutset.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

17.06.19 - 11.10.19

Tartu

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

18.06.19 - 09.08.19

Tartu

850 EUR + KM

Koolitus on hooldajatele, kes on töö käigus omandatud praktilised kutsealased oskused ja soovivad minna taotlema kutset.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

27.08.19 - 08.11.19

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

28.08.19 - 15.11.19

Tallinn

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja täienduskoolitus: töötamise toetamise teenus

26.09.19 - 25.10.19

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

28.05.19 - 28.05.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

28.05.19 - 29.05.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

29.07.19 - 30.07.19

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

30.07.19 - 30.07.19

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja täiendõppe koolitus

21.08.19 - 21.08.19

Tallinn

48 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt

Esmaabiandja väljaõppe koolitus

21.08.19 - 22.08.19

Tallinn

80 eur + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem