Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA
LAPSEHOIDJA
HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK
PUHASTUSTEENINDAJA
ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID
GRUPP 6
GRUPP 7
GRUPP 8
GRUPP 9
GRUPP 10

PUHASTUSTEENINDAJA

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

04.01.18 - 05.01.18

Tartu

110 EUR + km

Koolitus annab ülevaate erivajaduse olemusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.01.18 - 09.01.18

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

11.01.18 - 11.01.18

Tallinn

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

15.01.18 - 15.01.18

Tartu

72 EUR + KM

Koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

Loe lähemalt

UUS! Reklaamide tõlgendamine ja väärtushinnangute kujunemise toetamine (koolieelses eas)

17.01.18 - 17.01.18

Tallinn

72 EUR + km

Koolituse läbinu oskab lapsi reklaamide tõlgendamisel toetada ja suunata seeläbi lapse väärtushinnangute kujunemist.

Loe lähemalt

UUS! Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

24.01.18 - 24.01.18

Tartu

150 EUR + km

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

Kunstitegevused koolieelses eas

29.01.18 - 29.01.18

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

31.01.18 - 31.01.18

Tartu

72 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Kunstitegevused koolieelses eas

05.02.18 - 05.02.18

Tartu

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

16.02.18 - 16.02.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate lapse lugemis- ja kirjutamisvalmidusest.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

26.02.18 - 26.02.18

Tallinn

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

UUS! Nukkude erinevaid kasutamisvõimalusi töös väikelastega

01.03.18 - 01.03.18

Tartu

72 EUR + km

Koolitusel tutvustatakse erinevaid nukkude kasutamise võimalusi töös väikelastega

Loe lähemalt

Väikelapse kõne areng

09.03.18 - 09.03.18

Tartu

90 EUR + km

Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest

Loe lähemalt

UUS! Lapse viha: turvaline toimetulek

13.03.18 - 13.03.18

Tallinn

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

UUS! Lapse viha: turvaline toimetulek

14.03.18 - 14.03.18

Tartu

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

23.04.18 - 23.04.18

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

25.09.18 - 25.09.18

Tallinn

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

26.09.18 - 26.09.18

Tartu

135 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidjate kursus

10.01.18 - 23.03.18

Tartu

1218 + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidjate kursus

18.01.18 - 13.04.18

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Tegevusjuhendaja koolitus

11.01.18 - 30.04.18

Tartu

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus

24.01.18 - 06.04.18

Tallinn

1092 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

25.01.18 - 01.03.18

Tartu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

01.02.18 - 01.02.18

Tartu

72 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

05.02.18 - 31.05.18

Tallinn

1778 EUR + KM

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus

14.02.18 - 27.04.18

Tartu

1092 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus (koos juhendatud praktikaga)

20.02.18 - 27.04.18

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

21.02.18 - 27.03.18

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

01.02.18 - 05.02.18

Tartu

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendõppekursus

05.02.18 - 05.02.18

Tartu

48 EUR +km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem