Koolitused

HARIDUSTÖÖ, PSÜHHOLOOGIA

Lühiseminar "Imiku hoidmine"

20.10.17 - 20.10.17

Tartu

0 €

Seminaril osalemine on tasuta, vajalik eelnev registreerimine kodulehel!

Loe lähemalt

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

23.10.17 - 23.10.17

Tartu

72 EUR + KM

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

25.10.17 - 25.10.17

Tartu

63 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Liikumisõpetus koolieelses eas

27.10.17 - 27.10.17

Tallinn

63 EUR + km

Lapse liigutusoskused ja -võimed on aluseks kehalise arengu ning adekvaatse keha tunnetuse kujunemisele.

Loe lähemalt

Väikelaste loovtegevused lastega töötajatele

02.11.17 - 02.11.17

Tallinn

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

UUS! Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

28.11.17 - 28.11.17

Tallinn

95 EUR + km

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

UUS! Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

29.11.17 - 29.11.17

Tartu

95 EUR + KM

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemus, äratundmine, sagedamini kaasnevad probleemid, abistamise võimalused

Loe lähemalt

Väikelaste loovtegevused lastega töötajatele

04.12.17 - 04.12.17

Tartu

72 EUR + km

Loovalt mõtlevad inimesed suudavat uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

Loe lähemalt

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

09.01.18 - 09.01.18

Tallinn

90 EUR + KM

Koolituse läbinu teab, mis on autism/autismispektrihäire (ASH)/sotsiaalse kommunikatsiooni häire

Loe lähemalt

UUS! Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

24.01.18 - 24.01.18

Tartu

150 EUR + km

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

Loe lähemalt

UUS! Lapse viha: turvaline toimetulek

13.03.18 - 13.03.18

Tallinn

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt

UUS! Lapse viha: turvaline toimetulek

14.03.18 - 14.03.18

Tartu

150 EUR + km

Kursusel saad teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

Loe lähemalt
Näita rohkem

LAPSEHOIDJA

Lapsehoidjate kursus

25.10.17 - 05.01.18

Tallinn

1488 EUR + km

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt

Lapsehoidjate kursus

07.11.17 - 26.01.18

Tartu

1218 + KM

Õppekava järgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid

Loe lähemalt
Näita rohkem

HOOLDUSTÖÖTAJA, TEGEVUSJUHENDAJA, TUGIISIK

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

18.10.17 - 09.11.17

Tallinn

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Lühiseminar "Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega"

24.10.17 - 24.10.17

Tartu

0 €

Seminaril osalemine on tasuta, vajalik eelnev registreerimine kodulehel!

Loe lähemalt

Hooldustöötaja koolitus (koos juhendatud praktikaga)

01.11.17 - 26.01.18

Tartu

1232 EUR + km

Kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega.

Loe lähemalt

UUS! Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

07.11.17 - 12.12.17

Tartu

360 EUR + KM

Koolitusel saab ülevaate tööst sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus

08.11.17 - 31.01.18

Tallinn

1092 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

27.11.17 - 27.03.18

Tartu

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

27.11.17 - 27.11.17

Tartu

63 EUR + km

Koolituse eesmärk on tutvustada tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega.

Loe lähemalt

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

01.12.17 - 21.12.17

Pärnu

400 EUR + km

Koolitusel saab ülevaate töötamise toetamise teenusest

Loe lähemalt

Tugiisiku koolitus

06.12.17 - 02.03.18

Tartu

1092 EUR + km

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna

Loe lähemalt

Tegevusjuhendaja koolitus

11.12.17 - 10.04.18

Tallinn

1778 EUR + km

Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega.

Loe lähemalt
Näita rohkem

PUHASTUSTEENINDAJA

Näita rohkem

ESMAABI, TÖÖOHUTUS, TÖÖTERVISHOID

Esmaabiandjate väljaõppekursus

29.11.17 - 30.11.17

Tallinn

80 EUR + km

Esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks

Loe lähemalt

Esmaabiandjate täiendõppekursus

29.11.17 - 29.11.17

Tallinn

48 EUR + km

Esmaabiandjate täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe lähemalt
Näita rohkem

GRUPP 6

Näita rohkem

GRUPP 7

Näita rohkem

GRUPP 8

Näita rohkem

GRUPP 9

Näita rohkem

GRUPP 10

Näita rohkem