Tööalane täiendõpe!

Koolitused haridusvaldkonna töötajatele

Koolitused
Rõõm uuest erialast!

Õpi lapsehoidjaks, hooldustöötajaks või tegevusjuhendajaks

Koolitused
Tervis ja ohutus töökohal!

Esmaabi ning tööohutuse täiend- ja väljaõpe

Koolitused

 

Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi.

 

KOOLITUSED

Pakume lapsehoidjate, hooldustöötajate, tegevusjuhendajate ja puhastusteenindajate koolitusi, kus koolituse kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Koolituse kavad on koostatud silmas pidades kutseeksami nõudeid, et soovi korral võiks osaleja peale koolituse läbimist taotleda vastavat kutset.

 

Meilt leiavad erinevaid täiendõppe võimalusi haridustöötajad (lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad).

 

Koolitame esmaabiandjaid nii väljaõppe kui täiendõppe baasil.

Koolitused

TEENUSED

Meilt saab tellida lapsehoidja, hooldustöötaja või puhastusteenindaja teenust.

Kui on vaja lapsehoidjat mõneks tunniks nädalas, siis mõelge, et meil on kogemustega lapsehoidjad, kes võiksid Teid aidata.

 

Samuti pakume koduhooldaja teenust – kui vajate kedagi appi mõneks tunniks nädalas kas koristama, triikima või kedagi hooldama, siis pöörduge meie poole!

Teenused

Koolitused

Kontaktid
Koolitused

Lapsehoidjatele

Meie lapsehoidjate kursus on pikk ja põhjalik. Kursuse kogumaht on 240 tundi, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid. 

Koolitused

Hooldustöötajatele

Hooldustöötaja kursuse maht on 198 tundi, selle kestel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Lisaks läbitakse 56-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.
Kursuse eesmärgiks on anda teadmised, et läbimise järel oleks võimalik taotleda hooldustöötaja kutset (tase 3).

Koolitused

Tegevusjuhendajatele

Tegevusjuhendaja koolituse maht on 260 tundi, selle kestel antakse põhjalik teoreetiline ja praktiline ülevaade tegevusjuhendajale vajalikest oskustest. Kursusele ootame inimesi, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega. Juhendatud praktika jooksul (16 tundi) koostatakse tegevusplaan ühe kliendi kohta.

Koolitused